نمایش 1–16 از 28 نتیجه

خرید آکرید دندان سازی

پودر پختنی مواد آکریل دندانسازی در ساخت پروتز کامل دندانی و ساخت پروتز های پارسیل دندانی کاربرد دارد. ازمواد آکریل دندانسازی بطور محدود در سایر مصارف عمومی همچون گل سازی و قالبسازی و … نیز استفاده میکنند.