نمایش دادن همه 3 نتیجه

خرید ونتیلاتور دندانسازی

با توجه به اینکه مردم هنوز نیاز به حضور در قرار ملاقات‌های پزشک و جراحی‌های دندانی دارند، ایمن کردن این فضاها برای پزشکان و بیمارانشان در طول همه‌گیری کووید-19 هرگز مهم نبوده است.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) به پرسنل پزشکی توصیه کرده است که “اقدامات احتیاطی در هوا” را در نظر بگیرند. محافظت از دندانپزشکان و بیماران و کاهش میزان پاشش تولید شده در طی اقدامات دندانپزشکی مهم است. به منظور جلوگیری از انتقال هوا، مطب های دندانپزشکی باید به اندازه کافی تهویه شوند و تأکید زیادی بر حذف ذرات معلق در هوا باشد.

تهویه کافی را می توان با افزایش تغییرات هوا در ساعت (ACH) بدست آورد. ACH به عنوان چند بار تغییر هوا در ساعت در یک فضای معین تعریف می شود و برای عاری کردن فضا از هر گونه پاتوژن ویروسی یا باکتریایی لازم است. هر چه تغییرات هوا در ساعت بیشتر باشد، زمان آیش کوتاهتر می شود.

ونتیلاتور دندانسازی